İSLAM = AHLAK + BİLGİ + AKIL

İSLAM’ın temeli AHLAK;
Ahlak’ın özü BİLGİ,
Bilgi’nin özü AKIL’dır.