Türk istiklal Savaşı Türk Kadını’nın eseridir.

Türk istiklal Savaşı Türk Kadını’nın eseridir.
Sessizce taşınmış ve insanlığa armağan edilmiş
o eşşiz zaferi anlatıyor şiir.

**

Ayın altında kağnılar gidiyordu
Akşehir üstünden Afyon’a doğru
Toprak öyle bitip tükenmez,
Dağlar öyle uzakta,
Sanki gidenler hiç bir zaman hiç bir menzile erişmeyecekti…
Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle…

Ve kadınlar
Birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı
Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine…
bizim kadınlarımız;
Korkunç ve mübarek elleri,Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
İnce boyunlu çocuklar uyuyordu…
Ve ayın altında kağnılar yürüyordu…
Akşehir üstünden
Afyon’a doğru……