TÜRK’ün ÖZ ALGISI

“Yetmiş iki millete aynı nazar ile bakmayan, halka müderris olsa da Hakk’a asidir”.

Bektaşilik, tarihin bir döneminde Horasan’dan çıkıp, Anadolu ve Balkanlarda da filiz vermiş; kök salmış, koca bir çınara dönüşmüş ve bir gün de gelip Yavuz Sultan Selim denilen, Yezidian kanlı padişah tarafından, balta ile kökünden kesilmiştir.

Ancak Bektaşilik-Alevilik, ilahi kökenli Hoca Ahmet Yesevi öğretisinin, köklerinin derininde ve Dede Korkut/ Hızır/Haydar Baba güvencesinde olduğundan, yeniden yeşerip filizler vermeye devam etmektedir. Yeniden Ulu bir çınara dönüşme zamanı gelmiştir. Çünkü Anadolu, Balkanlar ile İslam coğrafyalarının barışçıl ve insan gibi bir yaşama dönebilmesi için bu kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Resulullahın vefatından bugüne kadar, Yezidian Sünniliğin yeryüzünde kan döküp fesad çıkarttığını, İslam adı altında insanlığa ve İslamın aslına her türlü saldırıyı yaptığına şahidiz.

Umulurki El Adl Allah, bundan sonra yeryüzünün iktidarını, yönetimlerini Biz Bektaşilere geri verir.

Türkiyenin ve dünyanın, genel gidişatına bakıp da gören ve idrak eden BEKTAŞİ-ALEVİLERdir. O nedenle YURTTA SULH CİHANDA SULH şiarıyla BARIŞ-BARIŞ‘ı tesis için yeryüzünün iktidarını da devralmaya fikren ve zikren hazır olmalıdırlar.

Çünkü Tsunami dalgası gibi gelen ve barıştan, insanlıktan, haktan, hukuktan, güzel olan herşeyden ne varsa yıkıp geçen, bu sünni din dalgasının aynı şiddetle geri çekilmesi de doğal olarak beklenendir.

Fetret dönemlerindeki her türlü baskıdan kurtulup ancak soluk alabilen Türk’ün öz algısının özeti; Allaha dost olabilmek için yol arayan Yunus Emreler, hatta az ötesinde boy boylayan, soy soylayan Haydar Babanın Anadoluya yerleştirdiği Hacı Bektaş gibi Türk yurdunun tapulayıcıları olan, Horasan erenlerinin kutlu görevlerine dönmeleri tarihin kaçınılmaz olarak tekrarlayacak bir devri olarak gözükmektedir.

Allahın sevdiği ve Allah için mücadele eden, O’nu sevenlerin Atatürk’ümüzün emanetini geri almak zorunda olduğunu bilenlerle aynı safta yer alacaklarına zerre kadar kuşku yoktur.

Yeter ki titreyip kendimize özümüze dönelim; TÜRK olalım.

BİZ de BEKTAŞİYİZ