TÜRK’ün FITRATINDAKİ BEKTAŞİLİK

Hoca Ahmet YESEVİ ekolü Yunus Emre, Mevlana, Hacı BAYRAM ve Hacı BEKTAŞ‘lar gibi Horasan Erenleri yetiştirmiştir.

Selçukluda Farslaşma – Araplaşma başlayınca yerine gelen ATTAMANLI (Osmanlı) çekirdeğinde de kurucu irade ve fıtrat olarak BEKTAŞİLİK devam etmiştir.

Yavuz Sultan Selim’e kadar sorunsuz -sıkıntısız- ilerleyen Yezidian Sünnilik ile Bektaşi ALLAH tanımlaması, yaşam algısı, Yavuz Selim’le beraber Türklerde parçalanma ve kutuplaşmaya giderek Barışı bozmuştur.

ALLAH bir, Muhammed onun Resulü, KUR’ANHAK Kitap‘ olmasına rağmen Kutsal kitabından uzak kalmış mevcud islam, ALLAH düşmanı, insanlık ve medeniyet düşmanı konumuna gelmiştir.

Dünyayı yöneten güçler Türk milletini siyonizme sorunsuz bağlanabilen sünni mezhep ve tarikatlarla ele geçirmişlerdir. Mevcud güncel haliyle Türklerin dini Türklük fıtratını, soyunu, Türklüğünü inkar etmeyi dinin bir vecibesi olarak algılamaktadır.

Ulusumuzu BU TOPRAKLARDAN TAHLİYE ETMEKTE OLAN EMPERYALİST küresel güçler, HORASAN, AHMET YESEVİ KAYNAKLI BEKTAŞİLİK haricindeki tüm islam mezhep ve tarikatlarıyla kaynak ve işbirliği yapabilmekteler.

Ehli sünnet vel cemaat sünni İslam, siyonizmin emrine hipnoz edilmişcesine girmekte hiç zorluk çıkarmıyor. İşin şaşkınlık veren noktası ise Kaynak kodlarını borçlu olduğu Siyonizmin Arz-ı Mev’ud hedeflerine hizmet etmeyi kutsal bir ibadetmiş algısıyla yapıyor olduğudur.

A’rabist dalgalanmalarla yoldan çıkmış Resullullah emaneti İslamın, özel ilahi bir müdahaleyle Türklere ve dolayısı ile dünya milletlerine sunumu durumundaki BEKTAŞİLİK; Mevlana-Yunus evrenselliğinde, dünyanın bile şahit olduğu konumdadır.

Günümüzde insanlık ve TÜRK Milletinin saplandığı DİN BATAKLIĞINDAN kurtulup LAİK ALLAHIMIZA, Laik kul olarak “Dost Dost, Hu Hu” diyebilecek, insani olgunluğa gelebilmesi için gönüllerimizin acilen özüne dönmesi gerekmektedir.

Sana şahdamarından yakınım diyerek kuluyla arasına kimseyi sokmayan TANRI en büyük Laiktir. Öyleyse devletler ve siyasi kurumlarının da mutlaka Laik olması zorunluluktur.

Yakın zamana kadar olan tarihimizde, Dışişlerinden Orduya Laik Bektaşi geleneği üzerinden devam ediyorduk. Çok yakın geçmişte başlayan Yezidian islam algısının değişik fraksiyonlar halinde Devleti ve kurumları ele geçirmesiyle sadece Türkiye ve Türkler değil, başta islam coğrafyaları olmak üzere tüm dünya kan ve gözyaşı ihracıyla acı çekti. Halbuki böyle zamanlarda yeniçeri kazan kaldırır ‘’Padişahımız kendi bilir der’’ sarayı ziyaret ederlerdi. Bu balans ayarı ile sünni Osmanlı hanedanı dengede tutulurdu.

Günümüzün Emperyalist saldırılarına karşı mücadele veren GEZİ GENÇLİĞİ ve ŞEHİDLERİ işte yine tarihteki boyun eğmez BEKTAŞİ Alevi ruhununu göstermiştir ve göstermeye de devam edeceği doğasının kaçınılmaz gerçeğidir.

Hrıstiyan Gökoğuz (Gagavuz)Türk Ortodoksları gibi inançla, Türk kalabilmeyi başarabilmiş, Türk boylarına bakılırsa din, bir ihtiyaç halindedir ve İslam ana kimliği altında, vicdanlardan dışarı salınmamak şartıyla gereklidir de…

Yeniden bir İlahi onayla bize ve tüm İslam coğrafyalarına sunulan İslam Bektaşiliği ıslah edici salih din olarak TEK BAŞINA islamın temsilciliğini üstlenmiştir.

Ülkemizde, yakın tarihte peydahlanıp dine susamış Türk milletini, kendi kurduğu TAĞUT FETO dinine çağıran siyonizmin çocuğu Fetullat hareketine bakarsak; TÜRK MİLLETİNE DÜŞMANLIK, dinde imanın şartı olarak algılatılmaktadır.

FETO’nun YENİ DİNİ ve ONUN İMANLILARI Türk ordusuna, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla saldırı düzenlemiş ve zafer kazanmışlardır. Laik Tanrı, Laik insan, Laik Atatürk misakı bozulmuş, Millet olarak tabii afetler ve nereden geldiğini bilmediğimiz savaşlar gibi İlahi bedellerle karşılaşmamız durumu ortaya çıkmıştır.

Rahmeti pek geniş Allahımızın merhamet sınırlarında kalabilmemiz için “Ancak islam olarak can veriniz” ayeti sırrınca Bektaşilik islam dünyasına ve gelecek çağlara kurtuluştur. İnsanlığın barış içerisinde varlığını devam ettirebilmesi için A’rabizm enfeksiyonu kapmış dünya milletlerine şifa getirecektir.

Her Müslüman birer Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş olmalıdır. Atatürk olmalıdır. Horasan Ereni Bektaşi olmalıdır.

Selam & Selam

BİZ de BEKTAŞİYİZ