ALEVİLİK ile BEKTAŞİLİĞİN TEK FARKI

Selam Selam Dost Dostlar!

ALEVİLİK ve BEKTAŞİLİK hem birbirinin tamamlayıcısıdır; hem de öz olarak birbirlerinden ayrılamayacak ölçüde aynıdır aslında. Aynı olmayan ise Bektaşiliğin aksine Aleviliğin aynı zamanda soy bağı da içeren bir etnisite oluşudur.

ALEVİ sözcüğü her ne kadar ”Ali yanlısı ve Ali yandaşlığı, yoldaşlığı” anlamına geliyor olsa da kaçınılmaz olarak ‘Ali yanlıları’nın da her insanda olduğu gibi bir soyları ve kendi soylarına ilişkin düşünce, kanaat ve inançları vardır; var olagelmiştir.

Tarihsel bir silsile olarak Ali(ss) ve dolayısıyla Muhammed(ss) peygamberin soyundan gelmek anlamına gelen “Ehl-i Beytten kan taşıyor” olmak; insan sevgisine dayalı olan ve ırkçılığı reddeden Alevi-Bektaşilik doğasına ters denilerek, Alevi ve Bektaşi çevrelerde pek açığa vurulmuyor olsa da aslında, derinden derine inanç ve manevi nedenlerden ötürü çok önem verilegelen bir konu olmuştur.

Şöyleki, ülkemizde kendisine ‘Aleviyim’ diyen insanların belki de yüzde 90 oranında ‘Ehli Beyt’in, yani Ali’nin soyundan gelindiği yönünde kesin bir inanç ve kanaat vardır ve bunu da açıkça ‘evlad-ı Kerbela, evlad-ı resul’ şeklinde birçok deyişde de dillendirildiği gibi saklamaz; gizlemez, açıkça belirtirler.

Alevilere göre kendileri, sadece Ali yanlısı değil, aynı zamanda Ali’nin evlatlarıdırlar. Ne varki ne Ali ne de Aleviler ırkçı olmamışlardır ve Alevilikte yürümek isteyen herkese YOL açıktır; yani Alinin soyundan gelmek ya da geldiğine inanmak başka, yolundan gitmek isteyene YOL VERMEK başka şeydir.

Kısacası hem Aleviler hem de Bektaşiler olarak biz ırkçı değiliz.

Her insan topluluğu, her grup ya da her ailede olduğu gibi diyelim; kaçınılmaz bir soy kütüğü ve tarih bilinci ile Ali’nin SOYundan geldiğini düşünerek, Ali’nin yolundan gidenlere Alevi denir.

Ali’nin soyundan gelmediğini bile-bile YOLundan gidenlere veya yoluna düşenlere ise Bektaşi denir. Ancak yol haksızlığa karşı duran aynı ortak YOLdur; çünkü bu yolda ATATÜRK Milliyetçili‘ğine yer vardır ama ırkçılığa yer yoktur.

(Elbette kimseye zorla sen şu soydan geliyorsun diyecek halimiz yoktur. Ancak bir tarih ve bilim konusu olarak Alevi ve Bektaşilerin Hz.Ali’den daha çok, genlerinde yazılı olan Ata-Türk soylarını ise başka bir yazıda ayrıntılı inceleyelim.)

Hızır Dedemiz yoldaşımız olsun..
Hoşça-Dostça

M.G.Y.