YEZİD, canlara kıysa da, Sevgiyle başkaldırıdır özümüz!

YEZİD, canlara kıysa da…
Sevgiyle başkaldırıdır özümüz


#BizdeBektaşiyiz

#OzgecanAslan